Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw bezoek aan Osteopathie Kuilboer.
Als dat geval is verzoeken wij u ons dat te laten weten, zodat wij kunnen kijken of we uw klacht kunnen wegnemen én om te kijken of wij onszelf naar de toekomst toe kunnen verbeteren.

Om te zorgen dat uw klacht op correcte wijze wordt behandeld, hebben wij een speciale klachtenfunctionaris aangewezen binnen onze praktijk. Op die manier weet u zeker dat uw klacht serieus wordt genomen.

Dit doen wij volgens de richtlijnen die zijn afgestemd met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en Het Nederlands Register voor Osteopathie.
Een uitgebreide beschrijving van deze werkwijze kunt u teruglezen in deze brochure:
Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie.

Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie.
Meer informatie daarover kunt u teruglezen in deze brochure:
Brochure Klachtenregeling Osteopathie.

Mocht u ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen niet tevreden zijn over de uitkomst van de klachtenprocedure en/of over de manier waarop deze is uitgevoerd, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Osteopathie.
Voor nadere informatie daarover verwijzen wij u naar de website van de geschillencommissie zorg.

Onze specialismen

Baby's en kinderen

Osteopaten behandelen baby's en kinderen onder meer vanwege slaapproblemen, langdurig huilen, problemen met zuigen of slikken, darmkrampjes, refluxklachten of keel-neus- een oorproblemen.

Zwangeren en pas bevallen vrouwen

Niets mooier dan een zwangerschap, toch? Hoewel? Het veranderende lichaam van aanstaande moeders zorgt nogal eens voor klachten.

Volwassenen

Vaak herstelt het lichaam zichzelf. Soms is de verstoring zo sterk, of houdt deze zo lang aan, dat het lichaam niet meer in staat is om te herstellen. De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam.

Onze openingstijden 

Maandag

: 08.30 - 17.00 uur

Dinsdag

: 08.30 - 18.00 uur

Donderdag

: 08.30 - 17.00 uur