Baby's en kinderen

Elk kind verdient een osteopatische check!

Osteopathie bij baby’s

Intake

Voor we je baby onderzoeken, starten we met een uitgebreid vraaggesprek. Tijdens de zwangerschap of een snelle, dan wel langdurige bevalling kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van de baby. Zo kunnen klachten ontstaan na de geboorte van een baby in stuitligging, na een vacuümverlossing of een keizersnede. 
Het samen leggen van alle puzzelstukjes helpt ons je baby beter te begrijpen en het totale plaatje te zien.

Onderzoek

Vervolgens gaan we de baby met zachte handvattingen onderzoeken. Als osteopaat zijn we getraind om erg subtiel te voelen.
Een osteopaat zoekt de oplossing van klachten in het versoepelen van vastzittende of gespannen lichaamsweefsels.

Anne behandelt baby's onder meer vanwege slaapproblemen, langdurig huilen, problemen met zuigen of slikken, darmkrampjes, of keel-neus- en oorproblemen. Verder ziet ze veel baby's in de praktijk die zich overstekken, een voorkeurshouding hebben, baby's met een afgevlakte schedel. Daarnaast werkt Anne nauw samen met tandartsen die baby's behandelen met een verkorte tongriem/lipband. 

We kijken daarbij altijd naar de onderlinge relaties in het lichaam. Je zou het zo kunnen stellen dat we dezelfde anatomie, neurologie en fysiologie gebruiken als de reguliere geneeskunde, maar ernaar kijken door een andere bril.

Het symptoom kan immers op een andere plaats liggen dan de oorzaak.

Behandeling

Vervolgens gaan we de gevonden bewegingsverliezen bij de baby behandelen. Dit gebeurt via zachte, manuele technieken. ‘Kraken’ mag bij jonge kindjes niet worden toegepast. De meeste baby’s ervaren de behandeling als aangenaam en reageren door rustiger te worden of in slaap te vallen. Toch kan het ook zijn dat je baby het op sommige momenten eventjes lastig krijgt.

Belangrijk om te weten is dat osteopathie geen klassieke geneeskunde vervangt, maar complementair werkt. Een gespecialiseerd osteopaat is wel getraind op het herkennen van eventuele ‘red flags’ en zal bij vermoeden van een pathologie steeds doorverwijzen naar een arts.

Indicaties

“Each child is a unique personality”  
A. Gesesell (1880-1961)
Osteopathie bij kinderen

Een kind is geen kleine volwassene, ontwikkeld voortdurend, voelt, denkt, beweegt, eet, slaapt, reageert, communiceert leeftijdsafhankelijk en kent specifieke ziektebeelden en problemen in functie van zijn of haar ontwikkeling. 

Er kunnen weefsels in het lichaam beweeglijkheid verliezen, zoals bijvoorbeeld na een val, ziekte of blindedarmoperatie. 

Kinderen worden voor diverse klachten behandeld door de osteopaat.  Osteopaten behandelen kinderen met veel verschillende klachten, onder meer hoofdpijn, obistipatie, buikpijn, bedplassen, scoliose, keel-neus- en oorproblemen, eczeem en astma.
Bij een kind met motorische ontwikkelingsproblemen, gedrag en leerproblemen, hyperactiviteit.

Kinderen ervaren de behandeling vaak als prettig en voelen dat ze meer ruimte in hun nek en rug krijgen.

Voordat het onderzoek start, wordt de medische geschiedenis met de ouders en kind besproken. Kinderen kan je goed voorbereiden op een bezoek aan de osteopaat door samen met je kind de site te bekijken. Je kan je kind vertellen dat de osteopaat aan zijn lichaam zal voelen.

De behandeling bestaat uit een observatie,  verschillende technieken om te kijken of er ergens een bewegingsbeperking zit of veel spanning. Dit gebeurt middels zachte rektechnieken. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld.

Indicaties

Onze specialismen

Baby's en kinderen

Osteopaten behandelen baby's en kinderen onder meer vanwege slaapproblemen, langdurig huilen, problemen met zuigen of slikken, darmkrampjes, refluxklachten of keel-neus- een oorproblemen.

Zwangeren en pas bevallen vrouwen

Niets mooier dan een zwangerschap, toch? Hoewel? Het veranderende lichaam van aanstaande moeders zorgt nogal eens voor klachten.

Volwassenen

Vaak herstelt het lichaam zichzelf. Soms is de verstoring zo sterk, of houdt deze zo lang aan, dat het lichaam niet meer in staat is om te herstellen. De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam.

Onze openingstijden 

Maandag

: 08.30 - 17.00 uur

Dinsdag

: 08.30 - 18.00 uur

Donderdag

: 08.30 - 17.00 uur