Motorische onhandigheid kinderen

Signaleer je bij je kind bovengemiddelde motorische onhandigheid? Je bent dan niet de eerste, die bij de osteopaat aanklopt. In zulke gevallen bekijkt de osteopaat of het bewegingspatroon bij je kind conform leeftijd verloopt. Soms kan een kind de romp niet goed draaien. De oorsprong hiervan kan liggen in overmatige overstrekking in het eerste levensjaar. Door dit overstrekken wordt de ontwikkeling van het roteren (draaien) bij het kind bemoeilijkt. Dit verstoort weer het looppatroon. De osteopaat is in staat de rotatiemogelijkheid te verbeteren, waardoor de stabiliteit bij je kind toeneemt en de motoriek verbetert.

Onze specialismen

Baby's en kinderen

Osteopaten behandelen baby's en kinderen onder meer vanwege slaapproblemen, langdurig huilen, problemen met zuigen of slikken, darmkrampjes, refluxklachten of keel-neus- een oorproblemen.

Zwangeren en pas bevallen vrouwen

Niets mooier dan een zwangerschap, toch? Hoewel? Het veranderende lichaam van aanstaande moeders zorgt nogal eens voor klachten.

Volwassenen

Vaak herstelt het lichaam zichzelf. Soms is de verstoring zo sterk, of houdt deze zo lang aan, dat het lichaam niet meer in staat is om te herstellen. De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam.

Onze openingstijden 

Maandag

: 08.30 - 17.00 uur

Dinsdag

: 08.30 - 18.00 uur

Donderdag

: 08.30 - 17.00 uur