Slik- zuigproblemen

Borstvoeding wordt ten stelligste aangeraden tot zes maanden na de geboorte, maar zelden wordt deze aanbeveling ook gehaald. Tijdens de eerste levensmaand is het risico het grootst dat de borstvoeding misloopt.

In de helft van de gevallen rapporteren de moeders (biomechanische) problemen zoals moeilijkheden bij zuigen, slikken en het algemene comfort voor moeder en kind. Wetenschappelijke literatuur over biomechanische zuigproblematiek en osteopathie is schaars, maar daaruit zou blijken dat bewegingsbeperkingen en restricties van de nek en de achterhoofds- schedelnaden met hun effect op de zenuwen, betrokken zijn bij het zuigproces.

In deze gerandomiseerde controlestudie werden zevenennegentig moeder-kind koppels ingedeeld in twee groepen. Beide groepen werden begeleid door een lactatiedeskundige. De ene groep werd daarnaast ook osteopathisch behandeld, de andere niet. Osteopathisch onderzoek van de baby’s toonde bij iedere zuigeling craniale dysfuncties (beperkingen in de nek en het achterhoofd).

De resultaten van deze studie suggereren dat een osteopathische behandeling gekoppeld aan de begeleiding van een lactatiedeskundige effectief is in het reduceren van biomechanische zuigproblematiek. Onder het “osteopathisch behandelen” verstaat men hoofdzakelijk het vrijmaken van het occiput (het achterhoofd) en zijn weke delen (zoals de spieren in de nek) zodat het hoofdje een betere beweeglijkheid  heeft en de nervus hypoglossus (een zenuw die essentieel voor tongbewegingen is) een ongehinderd verloop. Moeders ervoeren nadien niet alleen een betere manier van zuigen, maar ook een groter persoonlijk comfort tijdens het voeden.

Originele titel: Efficacy of an Ostepathic treatment coupled with lactation consultations for infants biomechanical sucking difficulties: A Randomized controlled trial.
Auteur: Juliette Herzhaft-Le Roy, MD, DO, IBCLC 1,2 , Marianne Xhignesse, MD, MSc 2, and Isabelle Gaboury, PhD.
Verschenen in: Journal of Human Lactation.

Onze specialismen

Baby's en kinderen

Osteopaten behandelen baby's en kinderen onder meer vanwege slaapproblemen, langdurig huilen, problemen met zuigen of slikken, darmkrampjes, refluxklachten of keel-neus- een oorproblemen.

Zwangeren en pas bevallen vrouwen

Niets mooier dan een zwangerschap, toch? Hoewel? Het veranderende lichaam van aanstaande moeders zorgt nogal eens voor klachten.

Volwassenen

Vaak herstelt het lichaam zichzelf. Soms is de verstoring zo sterk, of houdt deze zo lang aan, dat het lichaam niet meer in staat is om te herstellen. De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam.

Onze openingstijden 

Maandag

: 08.30 - 17.00 uur

Dinsdag

: 08.30 - 18.00 uur

Donderdag

: 08.30 - 17.00 uur